آیا میدانید خوردن یک عدد سیب در روز شما را از مراجعه به دکتر بی نیاز می کند!

ایران، مشهد، کلینیک پزشکی ابوریحان، واحد 01

تلفن تماس : 520-20-20-0901

مرکز مشاوره خدمات پزشکی ابوریحان

مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل ابوریحان در سال ۱۳۹۵ به شماره پروانه ۱۲۶۸۱۹ فعالیت خود را زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی در مشهد مقدس به صورت شبانه روزی شروع کرده است .

Call Now Button